3.7777777777778 1 1 1 1 1 Rating 3.78 (9 Votes)

NEGRO reklám

*************************

NEGRO Classic cukorka - 10s +++ Értékelés: 4,8/10

A nagy sikerre való tekintettel úgy tűnik, az alkotók újból nekiláttak a téma feldolgozásának. Nyilván arra gondoltak, a mondanivaló társadalmi hordereje oly mértékben bír jelentőséggel, hogy az anyagot újra vágva, a hangsúlyokat kicsit máshova helyezve, esetleg egyes jeleneteket újra forgatva, és kicsit módosított szövegkönyvvel, a társadalom eddig még nem érintett csoportjainak is közvetíteni tudják nehéz nembeli lényeglátásukat.

***************


***************

Próbáljuk meg tehát kitalálni, vajon bővült-e ily módon, és ha igen mennyiben a potenciális befogadók tábora, és vajon milyen művészi eszközökkel érték ezt el az alkotók?

Munkánkat megkönnyítendő, rendelkezésükre bocsátom a teljes szövegkönyvet, amit ha lehet, időt és fáradságot nem kímélve, legyenek szívesek azt annak teljes terjedelmében áttekinteni. Íme:

- Cool vagy Mari, csuda a pearcing-ed!

- Csitulj már! Ne tudja az egész falu!

Emlékeztetőül - kérem ne ijedjenek meg az áttanulmányozandó anyag mennyiségétől - ide idézem az előző verzió teljes szövegkönyvét:

- Csúszok haza bébibogyó!

- Cool lesz, este ütközünk!

Azt azonnal megállapíthatjuk, hogy itt egyfajta fejlődéstörténetről van szó, vagyis az újabb verzió időben egy későbbi kisközösségi konfliktus helyzetet mutat be, hiszen itt már egyfajta visszautalás történik egy feltehetőleg korábban bekövetkezett eseményre, miszerint a szájára vette őket a falu annak a folyományaként, hogy a nagypofájú fiatalember és hasonló adottságú párja nemrég az egész vidék számára jól hallhatóan fogalmazták meg estére vonatkozó közösülési terveiket. S noha a jelenkori történésben megint intim célozgatásokkal él a hegyről leüvöltő ifjú juhász, asszonykája válaszában már jelzi a fejlődés irányát, amely, ha egyszerű szavakkal akarnám leírni a következőképpen fogalmazható meg: ne olyan hangosan édes párom, hisz így egész közösségünket beavatod az intim szféránkba, ami bizony megbotránkoztathatja őket, ami nagymértékben csökkentheti felénk irányuló kooperációs készségüket, ami viszont elengedhetetlen egy olyan közösségben, amely termelő tevékenységét a természettel oly szoros kapcsolatban végzi.

Ha a konkrét szóhasználatot, a mondatfűzést vesszük szemügyre, megállapíthatjuk, hogy első pillantásra nincs különösebb eltérés az előző verzióhoz képest, vagyis látszólag a megszólítottak köre ettől még nem bővülhet. Azonban ha mélyebbre ásunk a szöveg szemantikai szintaktikájába, azonnal szembeszökik a "cool" szócska egyfajta vándorlása, mintegy sodródása e mikroközösségen belül. Tehát míg korábban a férfi ajkai formálták azt meg, utóbb már a nő száját hagyja el. Mit jelent ez?

(Fingom sincs Zolikám, de most már ne igyál többet...)

Azt jelenti, hogy immáron az elszigetelt kisközösségekben is felütötte a fejét az emancipáció, és ezáltal a megszólítottak köre kibővült a nőkkel, sőt talán még a gyerekekkel is. És igenis megvan annak is a szimbolikája, miért hagyta megint otthon a nyáját a derék pásztor és miért ordibál immáron mániákusan a hegyről lefelé párjának és nyájának egyaránt. Mert kiüresedett a lelke neki. Mert kiüresítette...  (és ide valami antikapitalista duma jöhet). És akkor már csak ez a termék lehet neki a barátja, igen, ez a cukorka, amit ha bevesz, legalább a szabadságvágyát világgá üvöltheti, üvöltésével legalább a horizontot, a célt kijelölheti, ahová úgyis mint nyájától elbitangolt pásztor, azaz mint a munka tárgyától megfosztott munkás kívánkozik, egy olyan világba, ahol a munka tárgya, és tárgyiasult eredménye nem extraprofitban, hanem valódi, az alkotó szubjektum számára értékesülő megismerő elsajátításban manifesztálódik.

Te, és az asszony hogy tud cukorka nélkül visszaüvölteni?

Mé, anyád hogy tud?

*******************************************************************************

Értékelés: 4,8/10 pont (ISTCT szám)

A BRAND bevésése (Imprinting) - 6/10

A forgatókönyv és/vagy a történet (Script) - 2/10

Az igazság faktor és/vagy a valós érték (Truth) - 6/10

A látvány (Scene) - 5/10

A technika (Technology) - 5/10

{mxc}