1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Bref reklám

*************************

Bref Power Aktív - 30s +++ Értékelés: 4,0/10

Egynehány vécéreklám már megfordult oldalainkon, a figyelmes olvasónak tehát már nem ismeretlen ez a terület. Az anyag bősége teszi lehetővé számunkra, hogy aprólékosabban foglalkozhassunk ezen alkotások egy-egy speciális részterületével. A mai alkalommal az úgynevezett vécéharcosokat vesszük szemügyre, ők azok a speciálisan kiképzett szakemberek, akik képesek felvenni a harcot egy vécé, mások számára talán undorítónak tűnő kihívásaival.

***************


***************

Mi is egy ilyen harcos feladata természetesen főleg marketing kommunikációs szempontok alapján vizsgálódva? Először is nyilvánvalóvá kell tennie, hogy nem becsüli le az ellenfelet, vagyis a harc, amelybe bocsátkozik, nem tréfadolog. Ez az üzenet többféle módszerrel is átadható. Az egyik módszer, hogy magát az ellenfelet, esetünkben a vécét láttatjuk szinte leküzdhetetlen akadálynak, vagyis kvázi egy hétfejű sárkány nagyságrendű szörnyetegként kell beállítanunk. A vécé esetében természetesen nem a fejek számát, hanem elsősorban a mocskosság mértékét jelenti. Vagyis hogy mennyire szaros. Könnyen belátható, hogy mivel e spot-ok vetítése nagyrészt olyankor történik, amikor kiskorúak is ébren vannak, nem vállalható be a dolog naturalizmusának teljes mélységig történő kibontása. Legfeljebb némi vízkövességgel, esetleg perem alatti diszkrét barnás elszíneződéssel utalhatunk a lehetséges szennyeződések további szintjeire. Azonban a bemutatott példánk nem ezt az utat választja.

A feladat nagyságát ugyanis szemléltethetjük a harcra készülődő harcos fegyverzete összetettségének bemutatásával, vagyis hogy mennyi minden szükséges az eredményesség várható mértékének maximalizáláshoz. Például egy másik tanulmányban láthattuk, amint egy hölgy komoly búvárruhát ölt a harci feladat végrehajtása előtt, esetünkben pedig egy igen komoly szerszám kerül összeállításra a cél elérésének érdekében.

Termékfejlesztési, és ebből következően marketing kommunikációs szempontból a nehézség abból adódik, hogy évről-évre lényegében ugyanazt a terméket kell eladni, de mindig forradalmian újnak láttatva azt. Könnyítés azonban, hogy a befogadó hülye, vagyis teljesen feledékeny, ami lehetővé teszi, hogy amit az egyik formánál előnyként, azt a másiknál leküzdendő hátrányként mutathassunk be. Például míg a peremre akaszthatós formánál kiemeljük, milyen fantasztikus újdonságok vannak a kosárban, addig a flakonból távolról befújhatós formánál hangsúlyozzuk, hogy ráadásul nem kell hozzáérni semmiféle undorító permre akaszthatós formához, amit természeténél fogva ugyebár állandóan lepisálunk.

Jelen példánkban ennek jegyében az a nagy ötlet, hogy azokat az összetevőket, amelyek eddig is megvoltak a termékben, most négy részre bontva szereljük ki, ezáltal keltve az újdonság hamis látszatát. Pontosabban a kiszerelés módja valóban új, ezen nincs mit tagadni. Harcosunk tehát a feladatnak megfelelően egy igen komoly szerszámot eszkábál össze, ami négy egymáshoz erősített fúróból áll, amelyek hosszú fúrószáraira rendre feltűz egy fél citromot, egy dörzsis szivacsot, egy valami dobozfélét, és egy kefefélét. Majd ezzel az alkalmatossággal durván nekiesik a vécének. Na mondjuk én, lévén gyenge gyomrú, már attól elhányom magam, hogy egy fél citrommal kenegeti a vécé belsejét, de kérem ezt tekintsék az én gyarlóságomnak. A négy komponens, amint azt később megtudjuk, nem más mint a higiénia, a tisztítóhab, a vízkőoldás, és a csodálatos frissesség. (Gondolom ez utóbbi a citrom... eeee...) Ezeket onnan tudjuk, hogy egyszer csak jön egy hölgy, félretolja az egész gyászos, reménytelen, ámbár heroikus küzdelemmel terhelt színteret, és egy új térben, első pozícióban (mereven előrenyújtott karral tartott termék + hülye tekintet) bemutatja a reklámozott csoda dobozát. Akció közben működtetve a terméket tárul fel előttünk az innováció nagyszerűsége, amennyiben a permre akasztható lepisálhatóság immáron nem egy, és nem is két osztatú, hanem egyenesen négy, ahol az egyes kis gömbök tartalmazzák külön-külön az imént felsorolt négy képességet. Mert ha eddig nem hitted volna, hogy ez a négy mind benne van, benne volt, hát most lásd a saját szemeddel, egy kezeden is utána tudsz számolni, hát nem ott van mind a négy?

De mindez nem lenne ennyire nyilvánvaló, mi több, mindez egyáltalán nem jöhetett volna létre a dicső vécéharcosok, mi több, vécégladiátorok önfeláldozó küzdelmei nélkül, nekik köszönhetjük, hogy ma már vécétisztításhoz sem búvárruhát, sem négylövetű fúrót nem kell használnunk.

(Jesszus, mivel foglalkozol te, amikor a Parlament éppen az Alkotmánybíróság jogköreit nyirbálgatja? Ez nem politikai blog. A politika illékonyan változó, a vécé örök.)

*******************************************************************************

Értékelés: 4,0/10 pont (ISTCT szám)

A BRAND bevésése (Imprinting) - 4/10

A forgatókönyv és/vagy a történet (Script) - 3/10

Az igazság faktor és/vagy a valós érték (Truth) - 3/10

A látvány (Scene) - 4/10

A technika (Technology) - 6/10

{mxc}