5 of 5 (1 Vote)

Tide mosópor reklám

*************************

Tide Absolute mosópor - 40s +++ Értékelés: 3,8/10

Hogy nem unom már. Megint mosóporról, illetve reklámjáról írni. Vajon lehet-e még újat mondani? Mondjuk erre visszakérdeznék, vajon lehet-e még újfajta reklámot készíteni e tárgyban? Hát persze hogy lehet. Amiképp újfajta, sohasem volt regényt írni, vagy zenét szerezni. Mindig lehet. Végtelen sokszor. Mert sok van mi csodálatos, de a kreatív emberi elménél, azaz a kreatívnál nincs semmi csodálatosabb.

***************


***************

Látják így kell ezt. Fennkölten, értéket keresően. Nincs értéktelen műfaj, szemétre való, bulvárként értéktelennek aposztrofált alkotás. Az is isten állatkája. Több tiszteletet tehát.

És igenis értelmes kérdés lehet, hogy vajon a kis izompacsirták legyőzhetnek egy kétszer akkora csapatot? Azért értelmes, mert te még itten nem tudhatod, didaktikailag mire is lesz kifuttatva a mondandó. Mert ugyan lehet, a másik csapat kétszer többen van, de esetleg darabonként fele olyan erősek. Ők nem kis izompacsirták például, hanem kis mimózák. És akkor igenis legyőzhetők KÖTÉLHÚZÁSBAN. Mert hogy nagybetűkkel oda van írva, mit is csinálnak ott felülnézettből a fiúk, ha esetleg nem ismernéd fel. Mert gyengén látó és/vagy nagyot halló vagy. Esetleg nagyot látó.

És most következik a kísérleti beállítás ismertetése, megtudhatjuk, miért éltek a tudósok azzal a különös feltételezéssel, hogy a nagyobb csapat esetleg alulmaradhat kötélhúzásban a kisebbikkel szemben. Ugyanis a nagyobb csapat pólóit egy olcsóbb, de kiváló mosóporral, Bonux-al mosták, míg a kisebbét Tide Absolute-al. Nem tudom, tetszik-e érteni, ugye teljesen nyilvánvaló feltételezés ezek után, hogy az utóbbi mosóporral mosott pólók viselői kétszer olyan erősek lesznek, mint a cég másik, olcsóbb, de természetesen azért kiváló termékével mosott trikók hordói. Na ezt kellett kísérletileg is igazolni. És tényleg, a kisebb csapat győzött, a tudósok feltételezése igaznak bizonyult. Ezt onnan lehet tudni - persze figyelni kell - hogy a kissrác, akinek a mosóporos ember gratulál mint kis vasgyúrónak, Tide-os pólót visel. Igen, az emberiség ismét egy lépéssel előrébb jutott a világ megismerésének végtelen útján.

Egy anyuka közbevetése rántja le a hétköznapi valóság talajára ekkor a diadalittas távolba révedőket, miszerint de most a mosáshoz is egy vasgyúró kell. Mármint az előzőleg a csodamosóporral mosott, de immáron megint elszennyeződött pólók mosásához. Nos igen, így van ez mindig a tudomány történetében. Mi tudósok már látjuk, kísérletileg igazoltuk az új felfedezés működőképességét, de a hétköznapi ember nem feltétlenül képes átlátni talán még egy egyszerűbb kísérleti beállítás sémáját sem. Nem képes levonni a megfelelő következtetéseket. Neki kézzelfogható bizonyíték kell, az kell az ő primitív, földhöz ragadt agyának, hogy pusztulnának el ahányan csak vannak. De az az igazi tudós, aki egyszerűen is el tudja magyarázni tudománya, felfedezése lényegét. És a mi tudósunk ilyen.

Ezért mutat rá azonnal az anyuka megjegyzésére reagálva emberünk, hogy a vasgyúró helyett ittenség esetleg a reklámozott termék is bevethető, amely kétszer olyan erős a fehérek mosásában, mint az olcsó mosópor. Ezért ő egy adag termékkel vállalja a versenyt két adag hagyományos termékkel szemben is. Nos, ez az igazi népművelés, az igazi elhivatott ismeretterjesztés. Megszólalunk az egyszerű ember nyelvén és nem lenézve őt, számára mégis érthető példákon keresztül világítjuk meg az emberiség új győzelmének lényegét. És ha végképp nem tudná követni a képi megfogalmazás szimbolikáját a nép fia, egyszerű feliratokkal, és az elhivatottak alázatával tájékoztatjuk őt. Itt például kiírjuk, hogy 100g Tide Absolute-tal és 200g Bonux-al mosott pamut anyag mosási eredményeinek összehasonlítása zajlik éppen itten te kedves, aranyos, butácska átlagemberke, hogy dugnád fel magadnak azt az egy szál egyenes agytekervényedet. És lám, a derék asszony most már hiszi a csodát, mondván az övé is fehér - mondjuk nem, hanem sárga - de a Tide-al mosott hófehér. A tudós most még egy rávezető kérdést tesz fel annak ellenőrzésére, hogy a csodálatos találmány lényegét valóban magáévá tette-e ez a drága átlaglélek. Azt kérdi, hogy na melyiket választaná? Értsd a rondábbikat, vagy a szebbiket? És ekkor tényleg felemelő pillanatok következnek. (Picit el van rontva dramaturgiailag, mert nincs hosszú, habozó szünet, de hát a reklámidő ugyebár...) A nő azt válaszolja, hogy a Tide-al jobban megéri.

Vagyis annyival gyönyörűbb, hogy még a DRÁGÁBB is megéri neki. És tulajdonképpen nem is drágább, mert a fenti fantasztikus kísérlet egyértelműen igazolta, hogy viszont és de ellenben fele annyi is elég belőle.

Aki nem hiszi, járjon utána.

*******************************************************************************

Értékelés: 3,8/10 pont (ISTCT szám)

A BRAND bevésése (Imprinting) - 3/10

A forgatókönyv és/vagy a történet (Script) - 2/10

Az igazság faktor és/vagy a valós érték (Truth) - 3/10

A látvány (Scene) - 6/10

A technika (Technology) - 5/10